Anbefalte fotturar

4764365-1.jpg

På Hafslo og i området rundt bygda, finst det eit hav av gode mulegheiter innan fotturar. Alt ifrå enkle, lette turar til meir krevjande og tunge turar, sjå turforslag under "Fotturar og Attraksjonar".

Hafslo ligg midt mellom to av brearmane til den største breen på det europeiske fastlandet, Jostedalsbreen; Austerdalsbreen og Nigardsbreen. Her er mange mulegheiter for vandring i flott landskap.