Fiskesesongen 2019

7056538-1.jpg

"Smeagarn", copyright: Bjørg Kjos-Wenjum.

Midt i bygda ligg Hafslovatnet, som er eit godt fiskevatn, der ein kan drive sportsfiske etter aure med oter, dorg og stong. Eikum Hotell har eiga privat badestrand, "Smeagarn", og her har me også nokre få båtar til utlån. Fiskekort må kjøpast på nett, og fiskesesongen er frå 1. januar til 30. september. Bruk av båt med motor inntil 8 HK er lov, med unnatak av området Straumavatnet, mellom Straumbrua og Sogebrua. Hafslo Fiskefestival blir arrangert i slutten av august kvart år.