Historikk

Eikum hotell vart starta opp av Brita og Per Eikum i 1919. Hotellet hadde då 2 senger, prisen på ein kaffikopp og to store kaker var 0,25 øre, ein middag kosta 0,50 øre.

Etter kvart som utanlandske gjester byrja å komme vart hotellet stadig utvida.